Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною

Цероз печiнки Фрагмент ростину тiла мужчини який помер вiд iнфаркту мiокарда Тромбоемболiя легеневої артерiї у породiллi
Трасологiя Судово-медична експертиза деяких статевих злочинiв Судово-медична експертиза автомобiльної травми
Розтин померлого вiд недуг терапевтичного профiлю Рак шлунку Пiдсумок розтину тiла покiйника
Огляд тiла покiйника Кефало гематома у плода Дослiдження внутрiшнiх органiв
Pозтин черепа Pозтин порожнини тiла Oляд трупа на мiсцi подiї
Cудово медична гiстологiя патогістологічні ознаки доброякісних і злоякісних клітин мезенхіального походження патогістологічні ознаки пухлин крові
патогістологічнчі ознаки хвороб шлунка патогістологічнчі ознаки хвороб шлунка патогістологічні ознаки хвороб нирки
патологічні ознаки пухлин нервової системи і меланіноутворюючої тканини патологічні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин епітеліальної тканини патогістологічні ознаки ревматичних захворювань
   
патогістологічні ознаки лімфом